Xiaowei Chen

Xiaowei Chen
Medford, MA

“Petrified Encounter II ”
Etching, natural plant color
7 x 48